Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/htdocs/w01a6be9/old.random-people.net/libs/Wakka.class.php on line 176

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/htdocs/w01a6be9/old.random-people.net/libs/Wakka.class.php on line 463
random-people.net: ToTheSea

random-people.net : ToTheSea

Home :: Projects :: About :: Links :: Login
Most recent edit on 2011-03-03 06:47:57 by DanielLadnar

Additions:
Check out NTW community and random-people.net for a documentation of all the messages that will have gone out from Aberystwyth - to the sea, to the world, to the night!

Deletions:
Check out community.nationaltheatrewales.org and random-people.net for a documentation of all the messages that will have gone out from Aberystwyth - to the sea, to the world, to the night!Edited on 2011-03-03 06:46:09 by DanielLadnar

Additions:
TO THE SEA, TO THE WORLD, TO THE NIGHT
You cant stop the signal Mr. Universe in Serenity
On Friday March 4th, from 7pm onwards, the Aberystwyth Assembly, organised by National Theatre Wales at Consti Caf on Constitution Hill, will debate if Aberystwyth is the end of the road while looking out to the sea.
During the Assembly random people will send out messages from the top of Pen Dinas , the hill opposite Consti, via Morse Code. What should the dots and dashes say?
If you have anything that you would like us to share with Aberystwyth and the world, please send a text to 0044 7582 511450 and we will make sure it goes out into the night!
Your messages can be anything you like from proclamations to confessions to questions, from quotes to manifestos to poems. They can relate to anything to Aberystwyth, to the world, to the night, to the sea, or to whatever you are thinking about at that very moment. They can be messages to someone special or to everybody, something you always wanted to say or something that you thought you would never say. They can be in any language (using a Latin alphabet). We will send out the messages in the order we receive them in and you can keep texting us throughout the evening.
If you live in Aberystwyth and cannot make it to the Assembly, look up to Pen Dinas to see the lights. If you do not live in Aberystwyth, look in our direction and try to imagine them.
Check out community.nationaltheatrewales.org and random-people.net for a documentation of all the messages that will have gone out from Aberystwyth - to the sea, to the world, to the night!
IR MR, IR BYD, IR NOS
Maer nos yn dawel. Rho donc. Waldo Williams
Ar ddydd Gwener Mawrth 4ydd o 7yh ymlaen bydd Cynulliad Aberystwyth, dan drefniant National Theatr Wales, yn cael ei gynnal yng Nghaffi Consti ar ben Constitution Hill yn Aberystwyth. Bwriad y Cynulliad fydd cwestiynu os mai Aberystwyth yw diwedd y ffordd ac yn gwneud hynny wrth edrych allan dros y mr.
Yn ystod y cynulliad, fe fydd random people yn gyrru negeseuon trwy ddefnyddio Cod Morse o dop Pen Dinas, y bryn sydd union gyferbyn Consti ar ochr arall y dref. Beth ddylair dotiau ar llinellau ddweud?
Os oes gennych unrhyw beth yr hoffech i ni ei rannu gydag Aberystwyth ar byd, gyrrwch neges destun i 0044 7582 511450 - ac fe wnawn ein gorau i yrru eich neges allan ir nos!
Gall eich neges fod am unrhyw beth - o ddatganiadau i gyffesiadau i gwestiynau, yn ddyfyniad neun faniffesto neun gerdd. Gallent ymwneud ac unrhyw beth - gydag Aberystwyth, gydar byd, gydar nos, gydar mr, neu gydag unrhyw beth yr ydych yn meddwl amdano ar y pryd. Gallent fod yn neges i rywun arbennig neun neges i bawb, rhywbeth yr ydych wastad wedi dyheu iw rannu neun rhywbeth na fyddech erioed wedii dychmygui ddweud. Gall y neges fod mewn unrhyw iaith (sydd yn defnyddior wyddor Ladin), a byddent yn cael eu darlledu yn l y drefn y cant eu derbyn. Mae croeso i chi yrru negeseuon i ni trwy gydol hyd y Cynulliad.
Os ydych yn byw yn Aberystwyth a methu mynychur Cynulliad, edrychwch draw i gyfeiriad Pen Dinas i weld y golau. Os nad ydych yn byw yn Aberystwyth, edrychwch tuar gorllewin a dychmygwch y fflachiadau.
Bydd rhestr or negeseuon iw gweld ar wefan random-people.net - yn gofnod or hyn a ddywedwyd ir mr, ir byd, ir nos!
Edited on 2011-03-03 05:43:21 by DanielLadnar

Additions:
To the sea

Deletions:
To the seaOldest known version of this page was edited on 2011-03-03 05:42:18 by DanielLadnar []
Page view:
random-people.net logo

To the sea
Valid XHTML 1.0 Transitional :: Valid CSS :: Powered by Wikka Wakka Wiki 1.1.6.3
Page was generated in 0.0141 seconds